Partimönsterutmaningen 2012 - the profile draft challenge 2012

Ni som är medlemmar i RIksföreningen för handvävning vet det redan - men för er som ännu inte blivit medlemmar: Vi KronobergsVävare utmanar alla vävare att utveckla samma partimönster på så mång olika sätt som möjligt! Utmaningstexten (på svenska) finns här.

Därför finns det nu en ny grupp här på Weavo - vävkomna att delta där också!

My local guild challenges all weavers to use the same profile pattern to create as many different interpretations as possible. The description (in English) can be read here.

I also created a new group here on Weavo - "weavecome" to participate!